echmi.eu
welcome

τα νεα μας

Η Δράση (3δ.5-6.2) «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προ-γράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014-2020 και συγκεκριμένα του Άξονα 1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας», Θεματικό στόχο 3 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ», Επενδυτική Προτεραιότητα 3δ «Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφε-ρειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας» και στον Ειδικό Στόχο 5-6 « Αύξηση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας των ΜΜΕ.

Δράση (3δ.5-6.2) αφορά στην ενίσχυση με κεφάλαιο κίνησης υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19. 

ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: ΑΠΟ 4-11-2020 και ώρα 13:00 ΜΕΧΡΙ 18-3-2021 και ώρα 15:00.

ΑΙΧΜΗ  Α.Ε. - Σύμβουλοι Επενδύσεων Ζυμβρακάκη & Προξένου Ασκητού 17 - 69100 - Κομοτηνή | weboptions