echmi.eu
welcome

Προβολή και Προώθηση

H προβολή και προώθηση επενδυτικών έργων, δράσεων κοινωνικού χαρακτήρα και παρεμβάσεων δημοσίου ενδιαφέροντος αποτελεί προαπαιτούμενο για τη χρηματοδότηση από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΑΙΧΜΗ διαθέτει εξαιρετικά μεγάλη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών όπως:

  • Οργάνωση ημερίδων και εκδηλώσεων.
  • Διοργάνωση τεχνικών συναντήσεων και συνεδρίων.
  • Προωθητικές ενέργειες επιχειρήσεων, υπηρεσιών και προϊόντων.

ΑΙΧΜΗ  Α.Ε. - Σύμβουλοι Επενδύσεων Ζυμβρακάκη & Προξένου Ασκητού 17 - 69100 - Κομοτηνή | weboptions